Η VELUM DESIGN παρέχει την εγγύηση 10 ετών για όλα τα προϊόντα της. Τα εξαρτήματα και τα υλικά μας έρχονται με εγγύηση του κατασκευαστή για 10 χρόνια. Η εγγύησή μας καλύπτει τα προϊόντα της τεχνολογίας του τεντώματος από άκρο σε άκρο, συμπεριλαμβανομένων των ακόλουθων απίθανων περιστατικών:

 • Αποδιάρθρωση των προφίλ
 • Χαλάρωση της μεμβράνης
 • Παραμόρφωση της έντυπης εικόνας
 • Αποχρωματισμός της εικόνας ή του φιλμ
 • Αποκόλληση της άγκυρας του καμακιού
 • Οποιαδήποτε άλλη αιτία της απώλειας της έντασης της μεμβράνης.

Οι περιορισμοί της εγγύησής μας είναι παρόμοιοι με τους συνήθεις όρους της εγγύησης που παρέχεται από εργολάβους οικοδομών. Δεν καλύπτουν:

 • Φυσικές καταστροφές
 • Μηχανική βλάβη
 • Ζημιές που προκλήθηκαν από επιθετικές διαβρωτικές χημικές ουσίες
 • Θερμότητα πάνω από 60 C
 • Κρύο κάτω από -40C
 • Οποιαδήποτε άλλη ζημιά που προκλήθηκε στη μεμβράνη οροφής από εξωτερικές πηγές, συμπεριλαμβανομένης της χαλάρωση ή της κίνησης των δομικών στοιχείων του κτιρίου.

Η VELUM DESIGN εκτιμά μακροχρόνιες σχέσεις με τους πελάτες μας. Οι εγκαταστάτες μας είναι πάντα διαθέσιμοι να σας βοηθήσουν να εγκαταστήσετε νέα φωτιστικά ή να προσθέσετε βελτιώσεις σε ήδη υπάρχοντα προϊόντα τοίχου ή οροφής της VELUM DESIGN. Αυτές οι διαδικασίες είναι απλές και προσιτές, αλλά απαιτούν ειδική εκπαίδευση, υλικά και εργαλεία. Παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας αν σκοπεύετε να κάνετε οποιεσδήποτε τροποποιήσεις σε ένα προϊόν της τεχνολογίας τεντώματος VELUM DESIGN. Εάν οι αναπροσαρμογές δεν πραγματοποιούνται από επαγγελματίες της VELUM DESIGN, η 10-ετή εγγύηση της VELUM DESIGN μπορεί να ακυρωθεί.